Зв'язок
+ 1
0

Права та обов'язки учнів 

 

Учні мають право:  

 

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;  

 

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;  

 

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;  

 

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;  

 

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;  

 

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);  

 

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;  

 

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;  

 

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;  

 

- на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.  

 

Учні зобов’язані:  

 

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;  

 

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;  

 

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;  

 

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;  

 

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;  

 

- дотримуватися правил особистої гігієни;  

 

- піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;  

 

- дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;  

 

- діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;  

 

- дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу, піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);

- дотримуватися ділового стилю одягу;

- займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.

Учням забороняється:

- допускати прояви грубості, вульгарності;

- палити у приміщеннях і на території навчального закладу;

- використовувати петарди;

- вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини;

- псувати державне, громадське та особисте майно.

Заохочення і покарання учнів:

Учні, які відзначилися у навчанні, праці заохочуються подякою з занесенням до особової справи, Похвальним листом „За відмінні успіхи у навчанні”, Похвальною грамотою „За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, цінними подарунками, туристичними путівками тощо.

По закінченні школи учні, які мають високий рівень навчальних досягнень, нагороджуються Похвальними грамотами, золотими і срібними медалями.

За рішенням виконкому для учнів, які мають високий рівень навчальних досягнень, та переможців олімпіад встановлюються учнівські стипендії.

У випадку порушення норм і правил поведінки, псування шкільного майна, навчального обладнання, не виконання внутрішнього розпорядку школи до учнів можуть застосовуватися такі міри дисциплінарного покарання:

- зауваження вчителя;

- зауваження чи догана директора школи;

- догана директора школи у присутності всіх учнів;

- направлення подання щодо порушника до підрозділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх для вирішення питання про притягнення батьків (осіб, що їх замінюють) до адміністративної відповідальності та взяття на профілактичний облік у встановленому Законодавством порядку;

- клопотання про позбавлення учня статусу школяра, виключення зі школи.

Рішення про позбавлення статусу школяра приймається на загальних зборах колективу з урахуванням думки органів учнівського самоврядування, громадської думки та погодження із відділом у справах сім’ї та молоді.

Учні, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, за поданням правових органів ставляться на облік, як правопорушники, а в разі притягнення до кримінальної відповідальності – виключаються зі школи.

За нанесення умисних матеріальних збитків майну чи обладнанню учнями субсидарну матеріальну відповідальність несуть батьки або особи, які їх замінюють.

e-max.it: your social media marketing partner