Зв'язок
0
- 1

І. Нормативно-правові акти:
    Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10.12.1948 р.
    Декларація прав дитини. Проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20.11.1959 р.


    Конвенція про права дитини. Прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20.11.1989 р.
    Конституція України. Прийнята Верховною Радою України  28.06.1996 р.
    Сімейний кодекс України. Прийнятий у 2002 році, вступив у силу з 10.01.2004р.
    Декларація принципів толерантності. 26.10 – 16.11.1995 р.
    Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття)
    Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти. Затверджена колегією Міністерства освіти України 28.02.1996 р.
    Проект Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності. “Педагогічна газета”, № 6 (72), червень 2000 р.
    Концепція загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2010рр.”
    Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті.
ІІ. Закони України:
    Закон України “Про освіту” від 23.03.1996 р. № 100 / 96 – ВР (зі змінами і доповненнями)
    Закон України “Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р.
    Закон України “Про попередження насильства в сім’ї” від 15.11.2001 р.
    Закон України “Про молодіжні та дитячі громадські організації” (від 1.12.1998р.)
    Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” (від 23.04.1991р.)
ІІІ. Укази Президента України:
    “Про національну програму “Репродуктивне здоров’я 2001 – 2005 рр.” від 26.03.2001 р.
    “Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей” (2005р.) Прийнята на виконання Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки.
    “Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя” від 15.03.2002 р. № 258 / 2002
    “Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей”  від 12.02.1999р.
    “Про військово-патріотичне виховання молоді” від 29.10.2003р.
ІV. Постанови Кабінету Міністрів України:
    Державна програма відпочинку та оздоровленню дітей (від 16.01.2003р.)
    Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства від 15.09.1999 р. № 1697
V. Накази Міністерства освіти і науки України
    “Про завдання реалізації програми “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”     № 426 від 22.07.2002 р.
    “Про впровадження комплексної програми формування навичок здорового способу життя серед дітей та підлітків (за проектом “Діалог”)” № 445 від 15.08.2002 р. Наказ управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації № 197 від 04.07.2003 р.
    Протокол № 3 засідання Комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 24.02.2003 р. “Про впровадження міжнародної програми профілактики ВІЛ / СНІДу, наркотичної залежності “Життя на роздоріжжі”
    Інструктивно-методичний лист МО і Н України щодо героїко-патріотичного виховання учнівської та студентської молоді у навчальних закладах освіти України
VІ. Розпорядження обласної державної адміністрації:
    “Про затвердження обласної програми патріотичного виховання населення. Формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства” № 145 від 21.03.2001
    “Про затвердження Київської обласної програми “Здоров’я нації на 2003 – 20004 рр.” № 247 від 06.05.2003 р.
VІІ. Міжгалузева комплексна програма “Здоров’я нації на 2002-2011 роки”.
VІІІ. Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства України у справах молоді та спорту від 17.08.2005р. № 479 “Про впровадження фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів України “Козацький гарт”.
ІХ. Спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 21.04.2005р. № 242/178  “Про посилення  роботи щодо профілактики захворювання дітей у навчальних закладах та формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді”.

e-max.it: your social media marketing partner