Зв'язок
 • VIVAT переможцям!

  VIVAT переможцям!

 • «Будь заощадливим і бережи те, що маєш!»

  «Будь заощадливим і бережи те, що маєш!»

 • Семінар-практикум для вчителів інформатики

  Семінар-практикум для вчителів інформатики

 • Семінар-практикум вчителів французької мови

  Семінар-практикум вчителів французької мови

 • Нові досягнення юних математиків

  Нові досягнення юних математиків

VIVAT переможцям!

0987654321Вислів "To be smart!" або "Будь розумним!" насправді став девізом учнівської олімпійської збірної у 2017 році. Починаючи з 20 березня по 7 квітня проходили Всеукраїнські учнівські олімпіади. 51 учень міста Чернівці гідно захистили честь області на Всеукраїнському рівні. За попередніми результами наші учні здобули 27призових місць, що на сім більше порівняно з минулим навчальним роком. Приємно, що серед них є чотири дипломанти І ступеня. Найбільш вдалими є виступи учнів на олімпіадах з фізики та хімії - по чотири призових місця; з математики, астрономії, французької мови - по три перемоги. Відкриттям року стала учениця 8 класу Чернівецького ліцею №1- Цепілова Олександра, яка вперше взяла участь у олімпіадах Всеукраїнського рівня і здобула два призових місця - з математики та фізики. Два дипломи третього ступеня з фізики та астрономії також виборов учень Чернівецької гімназії №5 - Качур Артур. Отже, не зважаючи на обмеження у кількості учасників IV етапу через брак фінансування, учні нашого міста достойно презентують свої знання та результати тривалої роботи їх вчителів-тьюторів.

e-max.it: your social media marketing partner
Детальніше...

«Будь заощадливим і бережи те, що маєш!»

CIMG0292В ДНЗ №1 оголошено «Тиждень енергозбереження» під час цього періоду проходив конкурс дитячих робіт. Діти в своїх роботах зображували економне використання світла, води і газу.
Так, малята середньої групи разом з вихователями Пасер М. Я. та гномом-економом подорожували по різних державах світу ознайомлюючись з їх валютою. Залучивши батьків до сюжетно-рольової гри «Супермаркет» дорослі взявши на себе роль покупців, а малята були адміністраторами, менеджерами, касирами.
Діти румуномовної групи з вихователем Панфіловою В.Д. показали знання з економічного виховання у формі гри. Відвідуючи «Мінімаркет» малята грали з великим задоволенням та бажанням.
Старші дошкільники з вихователем Н.І. Зегрею продемонстрували справжніх заощаджувальників різних ресурсів. При цьому використовували багато прислів′їв, приказок, художнього слова. Великим враженням у дітей залишився екскурс - огляд філіалу ПриватБанку. Керуюча віділенням Приват Банку ознайомила з роботою і різними функціями банківських справ.
З батьками, які були присутні проведено анкетування: «Бережи, заощаджуй і цьому сам навчай інших».
Завідувач ДНЗ №1 Н.В.Бойко.
e-max.it: your social media marketing partner
Детальніше...

Семінар-практикум для вчителів інформатики

image-0-02-05-4103eb1c1f0c5a4bd8c3afbe1efe7f8da7e32b7f21af049ed72c95f20f7220bf-V
Ми позбавляємо дітей майбутнього,
якщо продовжуємо вчити сьогодні так,
як вчили цьому вчора.
Джон Дьюн
29 березня 2017 року на базі Чернівецької гімназії № 5 відбувся семінар-практикум для вчителів інформатики з проблеми: «Використання інтерактивних методів навчання на уроках інформатики».
Семінар відкрила методист ММЦ закладів освіти управління освіти Чернівецької міської ради Терлецька Інна Дмитрівна, яка обґрунтувала актуальність та перспективність вибраної проблеми. Директор школи Мінакова Тетяна Георгіївна представила навчальний заклад та кафедру вчителів інформатики.
e-max.it: your social media marketing partner
Детальніше...

Семінар-практикум вчителів французької мови

29.03.2017 р. на базі Чернівецької гімназії №3 відбувся семінар-практикум вчителів французької мови на тему "ЗНО – підвищення рівня освіти та забезпечення реалізації конституційних прав випускника на рівний доступ до якісної освіти".
DSC 0191
Лакуста А.І. ознайомила присутніх з матеріалами обласного семінару-тренінгу вчителів французької мови з питань підготовки учнів до складання ЗНО з французької мови. Про формулу успішного проходження тестування, переваги і слабкі місця тесту говорила заступник з НВР гімназії Павлюк М.І.
Шість кроків успішної здачі ЗНО запропонувала методист ММЦ Недужко Л.М. Корисним досвідом багаторічних апробацій тестових завдань ЗНО з французької мови на базі гімназії №3 поділилась Провальська Г.М.
e-max.it: your social media marketing partner
Детальніше...

Нові досягнення юних математиків

2IV Київська відкрита олімпіада з лінгвістики відбулася 11-12 березня на базі спеціалізованої школи № 52 в місті Києві. Олімпіада традиційно проходила в два тури: особистий і командний. Командний тур пройшов у суботу, 11 березня, і в ньому взяли участь 44 команди. Особистий тур відбувся у неділю, 12 березня, окремо у двох заліках: для молодших класів (6-8 класи) і для старших (9-11 класи).

e-max.it: your social media marketing partner
Детальніше...
Previous
Наступна
+ 1
0

Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №

Затверджую
Директор школи

 ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
вчителя фізичної культури

І. Загальні положення
1.1. Дана посадова Інструкція роз­роблена на підставі тарифно-кваліфікаційноїхарактеристики вчите­ля фізичної культури, затвердженої наказом Міністерства освіти Украї­ни від 31.03.95 р. № 463/1268 за по­годженням з Міністерством праці таМіністерством юстиції України, а також відповідно до вимог Поло­ження про організацію роботи з охорони праці учасників навчаль­но-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого на­казом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11,2001 р, за № 969/6160.
1.2. Учитель фізичної культури призначається і звільняється з по­сади директором шкоди.

1.3.Учитель фізичної культури повинен мати вищу або середню спеціальну освіту без вимог до ста­жу педагогічної роботи.
1.4. У своїй діяльності вчитель фі­зичної культури керується Консти­туцією України і Законами Украї­ни., указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і вихо­вання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту. Стату­том школи (правилами внутріш­нього розпорядку, наказами і роз­порядженнями директора школи, посадовою інструкцією), трудовою угодою, контрактом. Дотримуєтьсяу своїй роботі положень Конвенції про права дитини,
1.6. Учитель фізичної культури зобов'язаний:
- дбати про особисту безпеку і здо­ров'я, а також про безпеку і здо­ров'я оточуючих людей і учнів під час навчально-виховного проце­су, виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території закладу освіти;
- знати і виконувати вимоги нор­мативно-правових актів з охоро­ни праці, правила поводження з машинами, механізмами, спорт­обладнанням, устаткуванням та іншими засобами виробництва, уміти користуватися засобами колективного та індивідуально­го захисту;
- проходити у встановленому зако­нодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.
Учитель фізичної культури несе і безпосередню відповідальність за  порушення зазначених вимог.
 
II. Завдання та обов'язки
 Основними завданнями та обов'язками діяльності вчителя фізичноїкультури є:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2.1.Проведення на високому методичному і науковому рівні навчання іучнів згідно з програмами та мето­дами фізичної культури, використовуючи при цьому найефек­тивніші прийоми і засоби навчання,
2.2.Визначеннязавдань і зміст за­нять з урахуванням віку, підготов­леності, індивідуальних, психо­фізичних особливостей учнів.
2.3.Надання допомоги учням, вчи­телям в оволодінні навичками і тех­нікою виконання, вправ,
2.4.Забезпечення проведення на­вчально-виховного процесу, що регламентується чинними законо­давчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, контроль за дотриманням здорових і безпеч­них умов проведення уроків та фізкультурно-оздоровчих заходів. Не допускати до проведення на­вчальних занять або робіт учас­ників навчально-виховного проце­су без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів інди­відуального захисту, організація вивчення учнями правил і норм з охорони праці.
2.5.Спільно з медичними праців­никами здійснення контролю за станом здоров'я дітей і дозування їх фізичного навантаження.
2.6.Проведенняконсультацій для батьків, вихователів груп продов­женого дня за методикою фізично­го виховання дітей, профілактику нещасних випадків.
2.7.Чергування в школі згідно з гра­фіком чергувань на перервах між за­няттями, а також за 20хв. до почат­ку і протягом 20 хв. після закінчен­ня занять.
2.8. Проведення позакласної роботи з учнями в класах, у яких викладає.
2.9. Ведення обліку успішності і відвідування уроків.
2.10.Бережливе ставлення до збе­реження навчально-матеріальної бази фізичного виховання, облад­нання та інвентаря, прийнятого на відповідальне збереження згідно з відповідними документами.
2.11.Участь у роботі метод об'єднання та внутрішньо шкільних змаганнях.
2.12.Дотримання етичних норм поведінки в школі, побуті, громадських місцях, які відповідають суспільномустатусу педагога.
2.13.Розміщення та встановлення спортивного обладнання відповід­но до правил і вимог техніки безпе­ки і виробничої санітарії.
2.1.4. Розроблення і перегляд один \ раз на три роки інструкції з охоро­ни праці, виробничої санітарії, протипожежної безпеки та один раз на п'ять роківінструкції з безпеки під час проведення занять у спор­тивних залах, спортивних майдан­чиках і здійснення нагляду за їх дотриманням.
2.15. Систематичне проведення вступного, первинного, позаплано­вого та цільового інструктажів з уч­нями з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією з класному журналі та Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці для учнів.
2.36. Спільно з адміністрацією і профспілковим комітетом проведення. ретельної перевірки, своєчасногорозслідування та обліку не­щасних випадків серед учнів під час уроків фізкультури та при прове­денні спортивно-масових заходів.
Вживання заходів щодо усунення { причин, що призвели до нещасного випадку.
2.17. Допуск у визначеному порядку на заняття представників ди­рекції школи.
2.18.Заміна на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпорядженням заступника директора  з навчально-виховної роботи.
2.19.Участь в роботі педагогічної  ради школи і нарадах, які проводяться дирекцією школи.
III.Права
Вчитель фізичної культури має право:
3.1. Брати участь в управлінні шко­лою в порядку, передбаченому Статутом школи.
3.2. Захищати професійну честь тагідність.
3.3. Знайомитись зі скаргами та іншими документами, що містятьоцінку його діяльності і давати свої  пояснення.
3.4. Захищати свої інтереси самостійно або через представника і в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового  розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.
3.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового)розслідування за винятком випадків, непередбачених законом.
3.6. Вільно вибирати  використовувати методи навчання й виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методи оцінювання знань і умінь, що не суперечать інструктивно-методичним і норма­тивним документам МОН України,
3.7.На підвищення кваліфікації і курсову перепідготовку.
3.8.Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфі­каційну категорію і одержувати йу випадку успішного проходження атестації.
3.9.Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпоряджен­ня, які стосуються організації за­нять і дотримання дисципліни, притягувати учнів до дисциплінар­ної відповідальності у випадку і в порядку, визначених Статутом і Правилами про нагородження учнів та стягнення.
IV.Відповідальність
4.1. У встановленому законодав­ством України порядку вчительфізичної культури несе відпові­дальність за:
- збереження життя і  здоров'я учнів під час навчально-вихов­ногопроцесу:
- реалізацію не в повному об'ємі навчальних програм відповідно до навчального плану і розкладу навчального процесу;
- порушення прав і свобод учня.
4.2. За невиконання чи неналежне виконання без. поважних причин Статуту і Правил внутрішньоготрудового розпорядку школи, за­конних розпоряджень директора школи та інших нормативних актів, посадових обов'язків, вста­новлених даною Інструкцією, учи­тель фізичної культури несе дис­циплінарну відповідальність у по­рядку,  визначеному трудовим законодавством.
4.3.За застосування, в тому числі одноразове, як методу виховання фізичного чи психологічного на­сильства над. особою учня, а також за скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільне­ний з посади відповідно до трудово­го законодавства і Закону України «Про освіту». Звільненняза такий вчинок не є заходом дисциплінар­ного покарання.
4.4. За нанесені школі та учасникам навчально-виховного процесу збит­ки у зв'язку з виконанням (невико­нанням) своїх посадових обов'язків вчитель фізичної культури несе ма­теріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством.
V. Повинен знати
Вчитель фізичної культури пови­нен знати:
5.1. Закон України «Про освіту» інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань
навчання та виховання, державну мову відповідно до чинного зако­нодавства про мови України, нор­мативні документи з питань безпеки  життєдіяльності   учасників  навчально-виховного процесу.
5.2. Правила внутрішнього трудо­вого розпорядку школи,
5.3. Правила безпечної експлуатації спортобладнання, протипожежної безпеки, електробезпеки, надання першої медичної допомоги при не­щасних випадках.
5.4.Правила виробничої санітарії та гігієни праці.
5.5.Правила користування засоба­ми та індивідуаль­ного захисту.
5.6.Шлях евакуації учнів на випадок екстремальних ситуацій.
5.7.Особливості змісту навчальних  програм з фізичної культури.
5.8.Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів, затверджених МОН України.
5.9.Вимоги до ведення шкільної документації.
5.10.Основні методи навчання, їх  класифікацію.
5.11.Зміст і засоби оптимізацїї про­цесу навчання.
5.12. Психологічні основи дифе­ренційованого навчання.
5.13. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і вихо­вання,
5.14.Підходи до вибору форм, за­собів і методів навчання з ураху­ванням конкретних умов.
5.15.Основи формування систем­ності знань учнів,
5.16.Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.
5.17.Педагогічні основи учнівсько­го самоврядування в школі.
5.18.Методику підготовки, прове­дення й аналізу виховних заходів та роботу з батьками.
5.19. Сучасні, методики навчання фізичної культури.
5.20. Основну і додаткову літературу, програму з фізичної культури.
5.21. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, узагальнення педагогічного досвіду.
 
 
 
VI. Кваліфікаційні вимоги
6.1.Вчитель фізичної культури по­винен мати відповідну-фахову освіт/.
6.2.Проводити вступний, первин­ний, цільовий та позаплановий інструктажі учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час занять з обов'язковою реєстрацією у Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці для учнів та в клас­ному журналі.
6.3. Володіти сучасними формами, методами організації навчаль­но-виховного процесу, забезпечу­вати результативність та якість своєї праці.
6.4. Учитель, фізичної культури  повинен уважно оглянути місце проведення занять, переконатися  у справності, надійності встановлення і закріплення спортобладнання відповідно до санітарної гігієнічних вимог, які ставляться до  місць проведення занять.
6.5. Під час занять учитель фізич­ної культури повинен навчити 1 учнів безпечних прийомів виконання фізичних вправ і стежити за дотриманням учнями заходів без­пеки, при цьому суворо дотриму­ватись принципів доступності й послідовностінавчання, в не­обхідних випадках забезпечувати страхування.
6.6. За результатами медичних ог­лядів знати фізичну підготовленість й функціональніможливості кож­ного учня, якщо в учня з'являються ознаки втоми або якщо він скар­житься на слабкість чи погане са­мопочуття, негайно відіслати його до лікаря.
6.7.Раз на 5 років проходити нав­чання  на  курсах  підвищення кваліфікації з предмета і раз на три роки  з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією.
6.8. Брати участь в удосконаленні інструкцій з безпеки та інструкцій з охорони праці. Розробляти іперіодично переглядати один раз на три роки інструкції з охорони праці і подавати їх на затвердження ди­ректору.
6.9. Постійно підвищувати педа­гогічну майстерність і фаховий рівень.
 
VII.Взаємовідносини
Учитель фізичної культури:
7.1. Працює в режимі тижневого навантаження, розкладу уроків, графіка позакласної роботи, затверджених директором школи на початку навчального року.
7.2.Уроки проводить згідно з розкладом уроків, замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх вчителів тієї ж спеціальності і на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією (залежно від  тривалості заміни).
7.3. Дотримуєтьсяправил внутрішнього трудового розпорядку щодо і організації робочого часу і його використання в навчальному закладі.
7.4.Подає свої пропозиції адміністрації до річного плану роботи  школи щодо спортивно-масових  заходів серед учнів тих класів, де  він викладає.
7.5.Одержує від дирекції Інколи матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.
7.6.Систематично обмінюється ін­формацією з питань, які входять до його компетентності, з дирекцією І школи та педагогічними працівниками.
7.7. У періоду канікул, які не збігаються з відпусткою, залучається  дирекцією школи до педагогічної,  методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навантаження до початку  канікул.
 
З інструкцією ознайомлений(а) _________________________________
 
                              дата "____"________ 200__р.
 

e-max.it: your social media marketing partner